Repti-Playground

 Extend lamp life 3000 hours? 

 ยืดอายุหลอด 3000 ชั่วโมง

 

หลอดไส้สำหรับสัตว์เลื้อยคลานมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่?

    หลอดส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 3000 ชั่วโมงโดยประมาณ เมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่ทำให้อายุการใช้งานของหลอดสั้นลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน มีอยู่ด้วยกันดังนี้

 

 1. การเปิดและปิดหลอดที่มากเกินไป

    ทุกครั้งที่หลอดถูกเปิดปิดจะเกิดความเครียดขึ้นที่ไส้หลอด (Filament) ซึ่งมีความเปราะบาง การเปิดหลอดตามปกติจะมีการส่งกระแสไฟฟ้ากระชากที่ค่อนแรงผ่านไส้หลอด ดังนั้นถ้ามีการเปิดปิดที่บ่อยเกินไปจะทำให้ไส้หลอดขาดได้ 

  

   วิธีการใช้งานหลอดที่ดีที่สุดคือ การเปิดและปิดหลอดให้เป็นไปตามตารางเวลาการใช้งานเป็นประจำโดยการควบคุมของ Timmer วิธีการดังกล่าวนี้จะช่วยควบคุมระยะวงรอบของการให้แสงสว่างในสถานที่เลี้ยงให้สม่ำเสมอ และยังควบคุมจำนวนครั้งการเปิดและปิดหลอดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อยือายุการใช้งานของหลอด

  

2. ความชื้น

    ไส้มีความร้อนค่อนข้างสูง และจะถ่ายเทความร้อนไปยังหลอดแก้ว (Bulb) จนมีระดับความร้อนสูงตามไปด้วย ในกรณีที่ตัวสัตว์เปียกน้ำ ความชื้นสูง หรือหยอดน้ำกระเด็นโดนผิวหลอดจะทำให้เกินความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างหลอดแก้ว และอุณหภูมิภายในหลอด ทำให้เกิดการแตกร้าวของผิวหลอด ระเบิด หรือไส้หลอดขาดได้เช่นกัน

     เมื่อเกิดความชื้นขึ้นควรปิดหลอดและทิ้งไว้ให้เย็นจนกว่าความชื้นจะระเหยไปจนหมดก่อนที่จะเปิดหลอดใหม่อีกครั้ง

 

 3. การเคลื่นย้าย

    หนึ่งในสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นกับไส้หลอดคือ การเสียหายที่เกิดจากการเขย่า และชนกระแทกจากการขนส่ง

    การติดตั้งหลอดไฟโดยไม่ได้ใช้โคมที่มีขายึดป้องกันการแกว่ง หรือเคลื่อนไหวในขณะที่หลอดกำลังทำงานอยู่ ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายหลอดระหว่างการใช้งานควรปิดหลอดและทิ้งไว้ให้เย็นก่อน

    การเคลื่อนย้ายหลอดควรกระทำด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการชนกระแทก ทำให้ไส้หลอดเคลื่อนไหวและอาจเกิดความเสียหายได้

 

 4. อุปกรณ์ติดตั้ง

    การใช้อุกรณ์ติดตั้งหลอดที่ไม่เหมาะสม เช่น ขั้วหลอด โคม เป็นสาเหตุที่ทำให้อายุการใช้งานหลอดสั้นลงเช่นเดียวกัน

    หลอดไส้จะมีความรร้อนที่เกิดจากการทำงานค่อนข้างสูง ดังนั้นวัสดุของขั้วหลอด หรือโคมที่นำมาใช้ร่วมกันต้องมีคุณสมบัติที่ทนความร้อน และระบายความร้อนที่ดี

    ขั้วหลอดที่เหมาะสมกับหลอดที่มีความร้อนควรเป็นขั้วหลอดเซรามิก ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนสูง และระบายความร้อนได้ดี 

    โคมไฟอลูมิเนียมเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับหลอดที่มีความร้อนสูง เนื่องจากอลูมิเนียมมีคุณสมบัติทนความร้อน และระบายความร้อนที่ดีเพื่อป้องกันความร้อนสะสมภายใต้ตัวโคมที่สูงเกิดไปและสร้างความเสียหายกับตัวหลอด โดยเฉพาะรอยต่อระหว่างหลอดแก้ว และขั่วเกลียวโลหะ (Screw Thread Contact)

 

 
Online:  3
Visits:  2,273,436
Today:  331
PageView/Month:  28,626